UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA


Zgromadzeni w ostatnią niedzielę roku liturgicznego (24 listopada), w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w naszym częstochowskim Domu Pielgrzyma – zanosiliśmy pokorną i ufną modlitwę, aby Chrystus Król królował nad nami, władał sercami i umysłami, by dzięki temu zapłonął znicz niezachwianej wiary a zew ufności i miłości cały świat zawiódł pod Jego sztandary. Nasz założyciel Sługa boży Kardynał August mówił w 1939 roku w Lublanie podczas Kongresu Chrystusa Króla: „Chrystus Król jest Włodarzem łaski: najchwalebniejszym triumfem Jego władania jest świętość poddanych i dzieci. Bez cienia zniewolenia, bez gwałcenia umysłów i serc panuje nad nami Chrystus, podnosząc nas na ofiarne wyżyny nadnatury. Warunkiem jednak wzrostu nadprzyrodzonego jest nasza dobrowolna i wytrwała współpraca z łaską” (Homilia podczas Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie, 30 lipca 1939).


O godz. 9:30 odprawiona została uroczysta Eucharystia, w czasie której modliliśmy się za nasze zgromadzenie zakonne i Misjonarki Chrystusa Króla. Po południu nasze świętowanie przenieśliśmy do refektarza, spożywając pyszny obiad, przygotowany przez br. Jerzego. Wieczorem przed Najświętszym Sakramentem, odmówiliśmy wspólnie Nieszpory.


Tego dnia obejmowaliśmy modlitwą wszystkich kapłanów i braci chrystusowców, naszych rodaków i Ojczyznę, dziękując Chrystusowi Królowi za posługę polskich duszpasterzy w polonijnych diasporach na całym świecie.

32 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie