60 R. URODZIN SUPERIORA KS. WIESŁAWA


W sobotę, 8 lutego, obchodzimy jubileusz 60-tych urodzin ks. lic. Wiesława Wójcika SChr, Superiora naszego częstochowskiego Domu Pielgrzyma "Polonia", dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda.


Ks. Wiesław urodził się 9 lutego 1960 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja w 1986 roku. Profesję zakonną w Towarzystwie Chrystusowym złożył 29 września 1980 roku. Od wielu lat dyrektor IDE, RUE, w roku 2019 został mianowany Superiorem Domu Pielgrzyma "Polonia" w Częstochowie.


Ks. Wiesław jest gorliwym głosicielem Słowa Bożego wśród Polonii, kapłanem i zakonnikiem - wiernym charyzmatowi Societas Christi, człowiekiem niezwykle zatroskanym o losy polskich emigrantów.


Ks. Superiorowi Wiesławowi życzymy wiary niezłomnej, ducha ofiary, sił i zdrowia w posłudze naszym rodakom, żyjącym w kraju i poza granicami Ojczyzny.


+Niech dobry Bóg strzeże i błogosławi wszystkim dziełom, których z woli Najwyższego, ks. Wiesław się podejmuje. "Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz" (kard. August Hlond).

154 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie