INSTYTUT

  DUSZPASTERSTWA

  EMIGRACYJNEGO

Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 roku Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego.

 

Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod". Obecnie dyrektorem IDE jest ks. Wiesław Wójcik SChr.

gvf-B5E8.jpg

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

im. Kard. Augusta Hlonda

Dom Pielgrzyma

ul. Radomska 25

42-221 Częstochowa

e-mail:  ide@chrystusowcy.pl

                               

Dyrektor Instytutu:

ks. lic. Wiesław Wójcik SChr    

+48  507 135 769

1348153311.jpg